Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

ΡΟΥΛΑ ΝΑΝΝΟΥ: "Ο απελθών δήμαρχος βαθύς γνώστης της γκαιμπελικής θεωρίας"

Ο απελθών δήμαρχος, βαθύς γνώστης της γκαιμπελικής θεωρίας « πες,πες,πες κάτι θα μείνει », προσπαθεί εναγωνίως να συντηρήσει στη μνήμη των δημοτών την “απαράδεκτη” κατ΄ αυτόν, αλλά απολύτως αναγκαία και υποχρεωτική από το νόμο αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών για το έτος 2015 που έκανε η σημερινή “κακή” δήμαρχος, σε αντιδιαστολή με τον “καλό” χθεσινό δήμαρχο που δεν έκανε καμία αύξηση γιαυτό και οδήγησε το Δήμο σε πτώχευση....

Προέβηκε σε μία απαράδεκτη ανακοίνωση με ψευδή περιεχόμενο.

Ισχυρίστηκε ψευδώς ότι η αύξηση επιβλήθηκε από τη ΔΕΗ, είτε λανθασμένα είτε εσκεμμένα, ήδη από τους τελευταίους μήνες του 2014 ( Νοέμβριο-Δεκέμβριο).
Αυτό είναι ΜΕΓΑ ψέμα.

Η αναπροσαρμογή δεν επιβλήθηκε από τη ΔΕΗ σε κανένα τιμολόγιο του οποίου η δίμηνη περίοδος κατανάλωσης ήταν μέσα στο 2014, παρά μόνο στην περίπτωση που η περίοδος αυτή εκτείνετο μέσα στο 2015, όπως γίνεται σε όλους τους Δήμους της Ελλάδος.
Και αυτό γιατί το πρόβλημα είναι καθαρά τεχνικό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η ΔΕΗ δεν διαθέτει το ανάλογο λογισμικό ώστε να επιμερισθεί η αναπροσαρμογή για τμήμα της δίμηνης περιόδου. Ούτε αυτό μπορεί να γίνει δια χειρός για τα εκατομμύρια των τιμολογίων που εκδίδονται για όλη την Ελλάδα.
Η συνολική επιβάρυνση όμως η οποία κατά μέσο όρο δεν υπερβαίνει τα 5 € για ένα σπίτι 80 τ.μ., θα συμψηφιστεί από μόνη της του χρόνου τέτοια εποχή με την ελάφρυνση των τελών που θα προκύψει τόσο από το νοικοκύρεμα που ήδη έχει αρχίσει με εντυπωσιακά αποτελέσματα, όσο και από την ανακύκλωση και κομποστοποίηση των οικιακών αποβλήτων οι οποίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο εξέτασης και λίαν συντόμως θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία.
Ανεξάρτητα όμως από αυτό και στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, εάν κάποιος επιθυμεί την επιστροφή του μικρού αυτού ποσού της επιβάρυνσης, μπορεί να υποβάλλει σχετική αίτηση στο Δήμο προσκομίζοντας και το πρωτότυπο εξοφλημένο τιμολόγιο της ΔΕΗ, ώστε να υπολογιστεί δια χειρός από την Υπηρεσία το ύψος της αχρεωστήτως καταβληθείσας επιβάρυνσης και να του καταβληθεί το ισόποσο.

Εκείνο όμως που χρήζει ιδιαίτερου προβληματισμού και προξενεί αλγεινή εντύπωση είναι το γεγονός ότι ο κ. Τσαβαρής την ίδια στιγμή που καταγγέλλει στους δημότες την “απαράδεκτη” κατ΄αυτόν αύξηση των δημοτικών τελών χωρίς καν μάλιστα να έχει να προτείνει λύση στο πρόβλημα, την ίδια αυτή στιγμή καταγγέλλει και στον Ελεγκτή Νομιμότητας ότι σχετικά με τις ανταποδοτικές υπηρεσίες δεν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα από το νόμο αφού τα αναμενόμενα έσοδα από τα δημοτικά τέλη υπολείπονται των εξόδων κατά 560.988 € και συνεπώς θα πρέπει να ακυρωθεί η απόφαση.
Με άλλα λόγια, και δεδομένου ότι για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες ο νόμος επιβάλλει τα έσοδα να μην υπολείπονται των εξόδων πέρα των 500 €, ο κ.Τσαβαρής καταγγέλλει στον Ελεγκτή ότι η αύξηση των δημοτικών τελών που έκανε η “ανάλγητη” Δήμαρχος είναι μικρή και θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη ώστε να καλυφθεί το αναφερόμενο έλλειμμα των 560.488 €.
Τα συμπεράσματα δικά σας.

                                                                                                 Σαλαμίνα  13/2/2015
                                                                                  Γραφείο Δημάρχου Σαλαμίνας

Δεν υπάρχουν σχόλια: