Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑΑνεξάρτητα από τό αποτέλεσμα τής σημερινής ψηφοφορίας επί τής προτάσεως μομφής κατά...

τής "κυβέρνησής" σου είσαι καμμένο χαρτί. Η δέν τό αντιλαμβάνεσαι η.... πρέπει νά φέρεις είς πέρας τό έργο σου...!


Βέβαια καμμένα χαρτιά είναι καί οί 300 βουλευτές τής Βουλής!
Εμείς ό λαός είμαστε ήδη καμμένοι καί όπως λέει καί η λαϊκή ρήση: "ο καμμένος τήν φωτιά δέν τήν φοβάται..."
Στήν συνείδηση τού λαού ευρίσκεστε "είς τό πύρ τό εξώτερον"

Δεν υπάρχουν σχόλια: