Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Δεν κατατέθηκαν τελικά χθες οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας δανειοληπτών από πλειστηριασμούς. Δεν αποκλείεται η αναβολή να συνδέεται με την αξιολόγηση από τα τεχνικά...

κλιμάκια των «θεσμών». Οι νομοθετικές ρυθμίσεις προβλέπουν τα εξής: θα προστατεύεται η υποθηκευμένη κύρια κατοικία από τους
πλειστηριασμούς, εφόσον οι οφειλέτες πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.
2. Το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να ξεπερνά τις 500.000 ευρώ. Σε αυτό το σύνολο συμπεριλαμβάνεται και η κύρια κατοικία (300.000 ευρώ) αλλά και το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων, οι οποίες θα πρέπει να είναι μέχρι 30.000 ευρώ.
3. Το καθαρό οικογενειακό εισόδημα (χωρίς τις κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία, τον φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης) θα πρέπει να είναι μέχρι 50.000 ευρώ.
4. Όσοι έχουν καθαρό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ υποχρεούνται να καταβάλουν δόση που θα ισούται με το 10% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος.
5. Για εκείνους που το εισόδημα είναι από 25.001 μέχρι 50.000 ευρώ το ύψος της μηνιαίας δόσης θα είναι 10% επί του εισοδήματος για το ποσό μέχρι τις 25.000 ευρώ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα.
6. Για τους ανέργους, τις οικογένειες με τρία παιδιά και περισσότερα, τα άτομα με αναπηρία άνω του 67% και για όσους βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία άνω του 67% τα προαναφερόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια προσαυξάνονται κατά 20%

Δεν υπάρχουν σχόλια: