Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

Ο καλλιτέχνης της πολιτικής....


Μα Ζωγραφίζεις στην Πολιτική Καλλιτέχνη μου.....Δεν υπάρχουν σχόλια: