Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

Επανασύσταση 1.174 θέσεων στην Εκπαίδευση


Ο Υπουργός Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αριστείδης Μπαλτάς, ανακοίνωσε την επανασύσταση 1.174 οργανικών και προσωποπαγών θέσεων....
μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού κατ' εφαρμογή του άρθρ.90 του Ν.4172/2013.
Επίσης, τη σύσταση θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα και ένταξη των προερχομένων από "διαθεσιμότητα" 43 εκπαιδευτικών, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για τις Διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης, του άρθρου 26 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Τ.Α. 17-9-2013).

Δεν υπάρχουν σχόλια: